WOŚP

 GOK Młodzieszyn od 1998 r. bierze czynny udział w kwestowaniu podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

IX Finał 07 stycznia 2001 r. – Diagnostyka noworodków i niemowląt – zebrano 382 zł
X Finał 13 stycznia 2002 r. – Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi – zebrano 420 zł (dodatkowo z budżetu GOK ufundowano pokaz sztucznych ogni w kwocie 500 zł)
XI Finał 12 stycznia 2003 r. – Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych – zebrano 400 zł (dodatkowo GOK ufundował tzw. „światełko do nieba” w kwocie 400 zł)
XII Finał 11 stycznia 2004 r. – Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych- zebrano 400 zł

XIII Finał 9 stycznia 2005 r. – Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii – zebrano 458 zł

XIV Finał 8 stycznia 2006 r. – Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy – zebrano 400 zł

XV Finał 14 stycznia 2007 r. – Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy – zebrano 622 zł

XVI Finał 13 stycznia 2008 r. – Pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi – zebrano 753,61

XVII Finał 11 stycznia 2009 r. – Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci – zebrano 1138,88

XVIII Finał 10 stycznia 2010 r. – Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci – zebrano 740,64 + 50 EURO

XIX Finał 9 stycznia 2011 r. – Na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi – zebrano 776,21 + 5 EURO

XX Finał 8 stycznia 2012 r. – Zakup sprzętu i urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych – zebrano 1481,62

XXI Finał 13 stycznia 2013 r. – Ratowanie życia dzieci i godna opieka medyczna seniorów – zebrano 1250,56 + 4 EURO

Dodaj komentarz

Skip to content