Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie

ul. Wyszogrodzka 25
96-512 Młodzieszyn
NIP 8371813428
REGON 000957620
Konto bankowe: Vistula Bank Spółdzielczy 72 9011 0005 0390 3304 2000 0010

tel. (46) 861 64 54
e-mail: gok@mlodzieszyn.pl
Facebook: www.facebook.com/GOKmlodzieszyn

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  w terminie do 31 stycznia 2021 r. następuje czasowe zamknięcie instytucji kultury dla publiczności.

Dyżury pracowników w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie w grudniu: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.  
 
Procedura obowiązująca w Gminnym Ośrodku Kultury w związku z pandemią COVID-19: Procedura w czasie epidemii