Projekty 2020

MIK dla Mazowsza

W ramach projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury pt. „MIK dla Mazowsza”, który wraz z teatrami wyruszył do małych miejscowości wspierając działalność gminnych instytucji kultury i organizując różne działania artystyczne na żywo, 23 sierpnia w parku przy Gminny Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbył się spektakl Teatru MIMO pt. „Komedianci”. Spektakl „Komedianci” bezpośrednio nawiązuje do formy przedstawień jakie miały miejsce przed laty. Opowiada historię grupy ulicznych artystów, którzy od dawna nie mieli możliwości prezentowania swych umiejętności. Podróżują jedynie z miejsca na miejsce wozem, w którym mieszkają. Pewnego dnia całkiem niespodziewanie pojawiają się widzowie, zaczyna się spektakl. Widowisko, w którym rzeczywistość sceniczna miesza się z ich osobistymi relacjami tworząc zaskakujące i zabawne sytuacje.

TWÓRCY:
Reżyser, scenarzysta, choreografia: Bartłomiej Ostapczuk

Wystąpili: Ewelina Grzechnik, Paulina Szczęsna, Karina Saczuk, Paulina Staniaszek, Maciej Jan Kraśniewski, Bartłomiej Ostapczuk.

„KULTURA: INICJATYWY”
 
Projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury pt: „Kultura: Inicjatywy” jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę docenienia kultury w praktyce pomocy społecznej i współdziałania sektorów w walce z problemami społecznymi.

CEL PROJEKTU:
1. Zbudowanie relacji między pracownikami instytucji kultury i pomocy społecznej oraz
poznanie i zrozumienie specyfiki swojej pracy.
2. Określenie wzajemnych potencjałów i metod działania w pracy z klientami OPS oraz
poszukanie korzyści ze wzajemnej współpracy.
3. Opracowanie planu współpracy między instytucjami.

PROGRAM:
I etap 

W ramach tego etapu przeprowadzone zostały badania przez Fundację Pole Dialogu mające na celu ustalenie, jak postrzegane są przez mieszkańców gminy Młodzieszyn instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filia w Kamionie.
20 i 22 lipca 2020 r. odbyły się pierwsze spotkania online (w aplikacji Zoom) przedstawicieli MIK,GOK i Stowarzyszenia BORIS. 

II etap
W ramach tego etapu zrealizowane zostały 2 cykle warsztatowe (po 3 warsztaty)

Pierwszy cykl to trzy spotkania:
18 sierpnia 2020 r.
W spotkaniu uczestniczyły Natalia Roicka z Mazowieckiego Instytutu Kultury, Stanisława Retmaniak ze Stowarzyszenia BORIS oraz Małgorzata Hetman i Monika Dybiec z Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.
18 września 2020 r.
W spotkaniu brały udział: Natalia Roicka z MIK, Stanisława Retmaniak ze Stowarzyszenia BORIS, Monika Probosz i Agnieszka Pędzich z Fundacji Pole Dialogu, przedstawiciele GOK, GOPS i GBP.
5 października 2020 r.
Spotkanie prowadzone było przez Fundację Pole Dialogu w formie warsztatu wydobywczego, który miał na celu zapoznanie się z lokalnymi działaczkami, zasygnalizowanie chęci wspólnego działania na rzecz mieszkańców w jakiś sposób wykluczonych z uczestnictwa w kulturze, wydobycie wiedzy na temat lokalnych społeczności i podzielenia się doświadczeniami z prowadzenia działań lokalnych oraz zorientowanie się w potencjale partnerskim przybyłych – z kim, gdzie, jak, współpraca byłaby możliwa, jaki kierunek dalszych działań obrać. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli szansę zapoznać się ze specyfiką działalności swoich sektorów, zaprezentować swoje oferty, zapoznać się i nawiązać osobiste relacje, co jest podstawą i najważniejszym krokiem do podjęcia wspólnych działań i współpracy. W spotkaniu uczestniczyły: Natalia Roicka z MIK, przedstawiciele GOK, GOPS, BP, lokalnych stowarzyszeń i społeczniczki.


 Drugi cykl warsztatów (21 października w GOK, 16 i 25 listopada na platformie zoom) prowadziła Stanisława Retmaniak – animatorka społeczna, trenerka, facylitatorka w Stowarzyszeniu BORIS. Celem warsztatów było wypracowanie wspólnego działania partnerskiego na rzecz mieszkańców gminy, którzy mają utrudniony dostęp do kultury lub są z tego dostępu wykluczeni. Wybrana została grupa docelowa – dorośli mieszkańcy gminy z niepełnosprawnościami. Wypracowane zostały pytania wywiadu. Chętnym osobom przydzielone zostały miejscowości, w których mieli je przeprowadzić. Dotarliśmy do 21 osób z niepełnosprawnościami, udało nam się przeprowadzić 19 wywiadów, co w obecnej sytuacji pandemii, jest całkiem dobrym wynikiem.

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które włączyły się w ten projekt – zarówno tym, które przeprowadziły wywiady jak i tym, które ich udzieliły. Dzięki Wam możliwe było wypracowanie pewnych rozwiązań dotyczących współpracy między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a instytucjami kultury – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Ważną rzeczą w tym projekcie była zmiana postrzegania instytucji pomocy społecznej, jako kojarzonej wyłącznie z udzielaniem pomocy finansowej. Dziękujemy Natalii Roickiej i Stanisławie Retmaniak za uświadomienie nam, że kultura może być świetnie wykorzystywana jako instrument interwencji społecznej.

Projekt został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Koordynator projektu: Natalia Roicka
 
Skip to content