O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie jest samorządową jednostką kultury powołaną przez Radę Gminy Młodzieszyn z dniem 02.05.2012 r. z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 25. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Misją GOK jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Młodzieszyn.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
 • stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji oraz zespołów i innych,
 • organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
 • działalność instruktażowo – metodyczna,
 • prowadzenie biblioteki instruktażowo – metodycznej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
 • prowadzenie kursów języków obcych,
 • koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 • nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo – rekreacyjnej.

Struktura organizacyjna instytucji:

 •  p.o. Dyrektora – Katarzyna Jasińska
 • Księgowa (1/4 etatu) – Anna Winnicka
 • Sprzątaczka (1/4 etatu) – Bogumiła Rogala

Dokumenty do pobrania w formacie pdf

Dodaj komentarz

Skip to content