Projekty 2018

„Młodzieszyńskie Inicjatywy Lokalne”

Projekt „Młodzieszyńskie Inicjatywy Lokalne” realizowany był ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018″ w dwóch etapach.

I etap – realizacja od 19.02.2018 r. do 30.06.2018 r.

W ramach tego etapu:

  1. wykonano „Diagnozę potrzeb kulturalnych i potencjału kulturotwórczego gminy Młodzieszyn 2018″
  2. przeprowadzono konkurs na najciekawsze inicjatywy mieszkańców
  3. wybrano 3 inicjatywy do dofinansowania i realizacji w II etapie projektu.

Skrót diagnozy – wnioski i rekomendacje: Diagnoza – wnioski i rekomendacje

Pełna wersja diagnozy: Młodzieszyn_raport_www

II etap – realizacja od 31.07.2018 r. do 20.11.2018 r.

W ramach tego etapu przeprowadzono 3 wybrane w ramach konkursu inicjatywy:

  1. „Chcemy być sobą” zgłoszoną przez siostry Orlińskie
  2. „Piosenka łączy pokolenia” zgłoszoną przez Mariusza Chabra i Dens Babki
  3.  „Gmina Młodzieszyn na dawnej fotografii” zgłoszoną przez Jarka Duplickiego

„CHCEMY BYĆ SOBĄ”

To inicjatywa dla lubiących śpiewać i występować na scenie. 19-osobowa grupa młodzieży, dzieci i dorosłych wzięła udział w warsztatach wokalnych i teatralnych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów i zagrała w musicalu pt. „Chcemy być sobą”, którego scenariusz tworzyła wspólnie z prowadzącą zajęcia teatralne Beatą Oziemblewską. W ramach tej inicjatywy odbyły się 3 przedstawienia: w SP w Janowie, w SP w Kamionie i w GOK w Młodzieszynie i powstała grupa międzypokoleniowa grupa teatralna, która chce kontynuować swoją działalność.

„PIOSENKA ŁĄCZY POKOLENIA”

Zespół wokalny Dens Babki z Mariuszem Chabrem zebrał dawne piosenki śpiewane przez nasze babcie i dziadków. Zaprosił mieszkańców gminy do świetlic wiejskich i GOK na krótkie występy zespołu, a po nich na wspólne śpiewanie. W ramach projektu wydana została też pierwsza płyta zespołu pt. „Marian i Dens Babki”.

Spotkania odbyły się:

29 sierpnia – Adamowa Góra
5 października – Stare Budy
6 października – Mistrzewice
12 października – Kamion
26 października – GOK w Młodzieszynie  

 

 

 

 

 

                                      

    

„GMINA MŁODZIESZYN NA DAWNEJ FOTOGRAFII”

Ta inicjatywa polegała na zebraniu najciekawszych starych zdjęć z naszej gminy i stworzeniu plenerowej wystawy oraz pokazu multimedialnego. Zorganizowany został konkurs na najciekawsze dawne zdjęcie lub dokument. W ramach tej inicjatywy odbyły się spotkania w świetlicach wiejskich i w GOK, na które można było przynieść zdjęcia, które skanowane były na miejscu.

Spotkania odbyły się:

17 września – Adamowa Góra
24 września – Stare Budy
26 września – Mistrzewice
3 października – Kamion
15 października – GOK w Młodzieszynie  

Otwarcie wystawy plenerowej i pokaz multimedialny z przyniesionych przez mieszkańców zdjęć miał miejsce 11 listopada 2018 r. w GOK w Młodzieszynie. Wystawa wisiała na udostępnionych przez mieszkańców Młodzieszyna ogrodzeniach wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej przez miesiąc. 10 grudnia 2018 r. pojechała do SP w Młodzieszynie. Potem wywieszona zostanie w Kamionie i kolejno w innych miejscowościach naszej gminy.


Skip to content