WIKTORIANY 2020 rozstrzygnięte!

Protokół
z
XXIV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Plastycznej
WIKTORIANY 2020 „WITRAŻ – siła światła i koloru”

Na konkurs wpłynęło 20 prac w kategorii I (uczniowie IV-VI klas SP) z następujących instytucji:

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie: 11 prac
Opiekun: Elżbieta Lipska
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gawłowie: 2 prace
Opiekun: Zdzisław Chlebowski
Szkoła Podstawowa nr 362 im. prof. T. Kotarbińskiego w Warszawie: 1 praca
Opiekunowie: Lucyna Makowska/Marzena Błaszczuk-Zawiła
Miejski Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Gorlicach: 3 prace
Opiekun: Joanna Moroń
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jana Gutenberga w Warszawie: 2 prace
Opiekunowie: Lucyna Makowska, Krzysztof Gołaszewski
Szkoła Podstawowa nr 6 w Żyrardowie: 1 praca
Opiekun: Ewa Szklarska

W dniu 08.06.2020 r. komisja konkursowa w składzie:
przewodnicząca: Agnieszka Żwirska
członek: Barbara Jachimowicz
członek: Małgorzata Hetman
po obejrzeniu wszystkich prac przyznała 1 nagrodę i 5 wyróżnień następującym osobom:

NAGRODA – Nadia Dusza

Miejski Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w GORLICACH
Opiekun: Joanna Moroń

WYRÓŻNIENIE – Nadia Czubacka
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w GAWŁOWIE
Opiekun : Zdzisław Chlebowski  

WYRÓŻNIENIE – Milena Gołaszewska
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jana Gutenberga w WARSZAWIE
Opiekun: Krzysztof Gołaszewski

WYRÓŻNIENIE – Oliwia Mówińska
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w ŻYRARDOWIE
Opiekun: Elżbieta Lipska

WYRÓŻNIENIE – Weronika Puchała
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w ŻYRARDOWIE
Opiekun: Elżbieta Lipska

WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Zawiła
Szkoła Podstawowa nr 362 im. prof. T. Kotarbińskiego w WARSZAWIE
Opiekun: Lucyna Makowska/Marzena Błaszczuk-Zawiła

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w XXIV edycji Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Plastycznej „WIKTORIANY 2020 „WITRAŻ – siła światła i koloru”. Była to szczególna edycja ze względu na pandemię COVID-19. Dlatego doceniamy bardzo to, że mimo wszelkich trudności z tym związanych poświęciliście swój czas, wysiłek i przysłaliście swoje prace na ten konkurs. Życzymy Wam wielu dalszych sukcesów w tej dziedzinie.

Serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie i pani Monice Pietrzyk, Wójtowi Gminy Młodzieszyn za honorowy patronat i ufundowanie nagród.

Do obejrzenia wszystkich nadesłanych prac zapraszamy do naszej galerii:
https://gok.mlodzieszyn.pl/galeria-2020/nggallery/2020/2020-06-08-wiktoriany

 

 

Skip to content