WIKTORIANY 2020

UWAGA!
W związku z pandemią KORONAWIRUSA przesuwamy termin przyjmowania prac na konkurs WIKTORIANY 2020 do 31 maja 2020 roku! Dopuszczamy też możliwość przysłania pracy w formie elektronicznej, jeśli uczestnik ma ograniczoną możliwość dostarczenia pracy pocztą. Prosimy wtedy o przesłanie na adres: gok@mlodzieszyn.pl zdjęcia pracy na konkurs, zdjęcia pracy z jej autorem oraz metryczki z opisem. Jeśli praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona autor pracy może być poproszony o przysłanie pracy pocztą w terminie późniejszym. Zachęcamy do udziału w konkursie!

ZMIANY W REGULAMINIE!!!!

XXIV Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej WIKTORIANY 2020 WITRAŻ – siła światła i koloru

 1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie
 1. Konkurs pod patronatem: Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Wójta Gminy Młodzieszyn.
 1. Uczestnicy konkursu:
  Kategoria I – uczniowie IV-VI klasa SP
  Kategoria II – uczniowie VII-VIII klasa SP
 1. „Witraż – siła światła i koloru”

Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu witrażu. Temat prac jest dowolny i autorzy mogą sięgnąć swobodnie po motywy ze świata fauny i flory, tematykę religijną czy motywy dekoracyjne, a nawet zupełnie abstrakcyjne. Nie oczekujemy prac ze szkła, lecz z papieru, bibuły, krepiny i tym podobnych materiałów dających podobny efekt działania koloru jak w witrażach szklanych.

 1. Wymiary prac:

Kategoria I – format A3
Kategoria II – format 50cm x 70cm, 60cm x 60cm lub koło o średnicy 60cm
Prosimy nie przekraczać podanych formatów!

 1. Oczekujemy wyłącznie prac wykonanych indywidualnie.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.
 3. Prosimy o własne projekty, a nie kopie dzieł znanych artystów!
 4. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę trwale przymocowaną (na odwrocie) do pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres, nazwa szkoły/placówki kulturalno-oświatowej, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego zostało wykonana praca, tel. kontaktowy/adres e-mail
 5. Prace, które nie spełnią wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Powołane jury przyzna nagrody I, II, III stopnia oraz wyróżnienia w każdej kategorii.
 7. Kryteria oceny prac:
  – oryginalność pomysłu,
  – estetyka wykonania,
  – ogólne walory artystyczne.
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedno-lity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
 2. Przekazując pracę na konkurs uczestnik i jego rodzice/opiekunowie, zgadzają się na
  umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatorów i publikowanie jej
  w innych mediach w celach związanych z konkursem.
 3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 5. Prace prosimy przysyłać do dnia 31.05.2020r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25.
 6. Dopuszczamy też możliwość przysłania pracy w formie elektronicznej, jeśli uczestnik ma ograniczoną możliwość dostarczenia pracy pocztą. Prosimy wtedy o przesłanie na adres: gok@mlodzieszyn.pl zdjęcia pracy na konkurs, zdjęcia pracy z jej autorem oraz metryczki z opisem. Jeśli praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona autor pracy może być poproszony o przysłanie pracy pocztą w terminie późniejszym.
 7. Wystawa wybranych prac lub ich wydruków oraz przyznanie nagród odbędzie się w GOK w Młodzieszynie w czerwcu. Termin podany będzie na stronie internetowej GOK.  Tel.: 46-861 64 54, 501 513 934.

 


METRYCZKA

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………

Kategoria – klasa: ……..………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa szkoły/placówki: ………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Skip to content