Konkurs ,,NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w I Gminnym Konkursie Plastycznym ,,NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”. Termin oddania prac: 1 grudnia 2017 r. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN I GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, tel. 46-861 64 54, e-mail: gok@mlodzieszyn.pl

CEL I WARUNKI KONKURSU

 1. Cel: zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia oraz rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych.
 2. Wielkość bombki: dowolna.
 3. Technika: dowolna.
 4. Kategorie wiekowe:
  KATEGORIA I – klasy „0”
  KATEGORIA II – klasy I-III S.P.
  KATEGORIA III – klasy IV-VI S.P.
  KATEGORIA IV – klasy VII S.P. i klasy gimnazjalne.
 5. Opis: imię i nazwisko autora bombki, szkoła, kategoria, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
 1. Termin składania prac: do dnia 01.12.2017 r.

JURY

Komisja dokona oceny prac przyznając I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.
 3. Uczestnicy, nauczyciele i opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z konkursem.
 4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dn. 6.12.2017 r.
 5. Oddane na konkurs bombki pozostają u organizatora konkursu.
 6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 

Skip to content