Konkurs ,,KARTA ŚWIĄTECZNA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK”

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w XIV Gminnym Konkursie Plastycznym ,,KARTA ŚWIĄTECZNA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK”. Termin oddania prac: 1 grudnia 2017 r. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN XIV GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,KARTA ŚWIĄTECZNA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK”

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, tel. 46-861 64 54, e-mail: gok@mlodzieszyn.pl

CEL I WARUNKI KONKURSU

 1. Cel: zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia oraz rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych.
 2. Format: nie większy niż A4 złożony na pół.

Uwaga! Prace powyżej tego formatu zostaną przyjęte, ale nie będą uwzględnione przy przyznawaniu nagród w konkursie.

 1. Technika: dowolna.
 2. Kategorie wiekowe:
  KATEGORIA I – klasy „0”
  KATEGORIA II – klasy I-III S.P.
  KATEGORIA III – klasy IV-VI S.P.
  KATEGORIA IV – klasy VII S.P. i klasy gimnazjalne.
 3. Opis: każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, szkoła, kategoria, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
 4. Termin składania prac: do dnia 01.12.2017 r.

JURY

Komisja dokona oceny prac przyznając I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.
 3. Uczestnicy, nauczyciele i opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z konkursem.
 4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dn. 6.12.2017 r.
 5. Wykonane karty świąteczne zostaną przekazane Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Młodzieszynie, w celu pozyskania środków na Wigilię dla osób samotnych.
 6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
Skip to content