Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.bip.mlodzieszyn.pl w zakładce „Nabory na wolne stanowiska pracy”.

  1. Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Młodzieszyn w terminie do dnia 9 grudnia 2022 w godzinach pracy urzędu.
  2. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę, która wpłynęła do Urzędu Gminy w terminie wskazanym w pkt. 1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
  3. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Młodzieszyn oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.
Skip to content