MUZYKA – nauka gry na instrumentach

Naukę gry na instrumentach (pianino, keyboard, akordeon) prowadzi Piotr Milczarek w poniedziałki. Są to zajęcia indywidualne.

Piotr Milczarek jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie o kierunku prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz dyrygentura chóralna. Ukończył akordeon w Państwowej Szkole I i II st. w Sochaczewie.
Specjalizuje się w nauce śpiewu klasycznego, śpiewie rozrywkowym, prowadzi grę na akordeonie klawiszowym, akordeonie guzikowym, fortepianie. Prowadzi również zespoły rozrywkowe, chóry, a także orkiestrę dętą.
Śpiewał w Operze Kameralnej w Warszawie i w Operze Narodowej w Warszawie.