Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie

ul. Wyszogrodzka 25
96-512 Młodzieszyn
NIP 8371813428
REGON 000957620
Konto bankowe: Vistula Bank Spółdzielczy 72 9011 0005 0390 3304 2000 0010

tel. (46) 861 64 54
e-mail: gok@mlodzieszyn.pl
Facebook: www.facebook.com/GOKmlodzieszyn

czynny:
poniedziałek                      godz. 12.00 – 18.00 (do 19.00 dla stałych grup)
wtorek                                 godz. 10.00 – 18.00 (do 20.00 dla stałych grup)
środa                                   godz. 12.00 – 19.00 (do 20.30 dla stałych grup) 
czwartek                             godz. 10.00 – 18.00 (do 19.00 dla stałych grup)
piątek                                  godz. 10.00 – 18.00 (do 19.00 dla stałych grup)
II i IV sobota  miesiąca     godz. 11.00 – 13.00 

 
W I i III sobotę miesiąca z dostępu do internetu i komputerów można skorzystać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie.