Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Minęły już dwa lata, odkąd mieliśmy przyjemność pokazać Państwu pokonkursową Ogólnopolską Wystawę Objazdową „Moje Podróże Małe i Duże”. 
W tym roku chcemy natomiast zaprosić wraz z głównym organizatorem, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu, wszystkich miłośników i miłośniczki robienia fotografii do nadesłania zdjęć na konkurs. A jako że rok jest wyjątkowy, to i edycja konkursu jest specjalna: „Małe i Duże Mikro Podróże”.
Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. Jeśli, ze względu na panujące warunki, dalekie podróże okażą się niemożliwe, podróże mogą mieć wymiar mikro – przedstawiając nasze najbliższe otoczenie z ciekawej, nietuzinkowej perspektywy.
Każdy, kto skończył 16 lat, kocha fotografię i zabiera ze sobą aparat na mniej lub bardziej odległe wyprawy, ma szansę zaprezentować swoje prace. Z roku na rok zainteresowanie konkursem jest coraz większe, a swoje zdjęcia nadsyłają uczestnicy z całej Polski. Jak zawsze, na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody oraz udział w Ogólnopolskiej Wystawie Objazdowej. 

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się na: https://kulturasuszec.pl/konkurs-fotograficzny-male-i-duze-mikro-podroze/

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 4 września 2020 r .
Ogłoszenie wyników I etapu konkursu do 23 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu do 30 października 2020 r.  

 
Wszelkich informacji o konkursie udziela GOK w Suszcu: tel. 32 212 44 91, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl

 
 

WIKTORIANY 2020

UWAGA!
W związku z pandemią KORONAWIRUSA przesuwamy termin przyjmowania prac na konkurs WIKTORIANY 2020 do 31 maja 2020 roku! Dopuszczamy też możliwość przysłania pracy w formie elektronicznej, jeśli uczestnik ma ograniczoną możliwość dostarczenia pracy pocztą. Prosimy wtedy o przesłanie na adres: gok@mlodzieszyn.pl zdjęcia pracy na konkurs, zdjęcia pracy z jej autorem oraz metryczki z opisem. Jeśli praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona autor pracy może być poproszony o przysłanie pracy pocztą w terminie późniejszym. Zachęcamy do udziału w konkursie!

ZMIANY W REGULAMINIE!!!!

XXIV Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej WIKTORIANY 2020 WITRAŻ – siła światła i koloru

 1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie
 1. Konkurs pod patronatem: Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Wójta Gminy Młodzieszyn.
 1. Uczestnicy konkursu:
  Kategoria I – uczniowie IV-VI klasa SP
  Kategoria II – uczniowie VII-VIII klasa SP
 1. „Witraż – siła światła i koloru”

Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu witrażu. Temat prac jest dowolny i autorzy mogą sięgnąć swobodnie po motywy ze świata fauny i flory, tematykę religijną czy motywy dekoracyjne, a nawet zupełnie abstrakcyjne. Nie oczekujemy prac ze szkła, lecz z papieru, bibuły, krepiny i tym podobnych materiałów dających podobny efekt działania koloru jak w witrażach szklanych.

 1. Wymiary prac:

Kategoria I – format A3
Kategoria II – format 50cm x 70cm, 60cm x 60cm lub koło o średnicy 60cm
Prosimy nie przekraczać podanych formatów!

 1. Oczekujemy wyłącznie prac wykonanych indywidualnie.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.
 3. Prosimy o własne projekty, a nie kopie dzieł znanych artystów!
 4. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę trwale przymocowaną (na odwrocie) do pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres, nazwa szkoły/placówki kulturalno-oświatowej, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego zostało wykonana praca, tel. kontaktowy/adres e-mail
 5. Prace, które nie spełnią wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Powołane jury przyzna nagrody I, II, III stopnia oraz wyróżnienia w każdej kategorii.
 7. Kryteria oceny prac:
  – oryginalność pomysłu,
  – estetyka wykonania,
  – ogólne walory artystyczne.
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedno-lity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
 2. Przekazując pracę na konkurs uczestnik i jego rodzice/opiekunowie, zgadzają się na
  umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatorów i publikowanie jej
  w innych mediach w celach związanych z konkursem.
 3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 5. Prace prosimy przysyłać do dnia 31.05.2020r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25.
 6. Dopuszczamy też możliwość przysłania pracy w formie elektronicznej, jeśli uczestnik ma ograniczoną możliwość dostarczenia pracy pocztą. Prosimy wtedy o przesłanie na adres: gok@mlodzieszyn.pl zdjęcia pracy na konkurs, zdjęcia pracy z jej autorem oraz metryczki z opisem. Jeśli praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona autor pracy może być poproszony o przysłanie pracy pocztą w terminie późniejszym.
 7. Wystawa wybranych prac lub ich wydruków oraz przyznanie nagród odbędzie się w GOK w Młodzieszynie w czerwcu. Termin podany będzie na stronie internetowej GOK.  Tel.: 46-861 64 54, 501 513 934.

 


METRYCZKA

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………

Kategoria – klasa: ……..………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa szkoły/placówki: ………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Godziny pracy GOK w czasie epidemii

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie wstrzymuje wszystkie zajęcia artystyczne i wydarzenia kulturalne do odwołania.
Dyżury w GOK odbywają się:
w dniach 8-10 kwietnia 2020 r. w godz. 10.00-13.00
od 14 kwietnia 2020r:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9.00 – 15.00
we wtorki i piątki w godz. 9.00-12.00

W sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr 501 513 934.

Zostań w domu

Chętnych do robienia z nami prostych prac plastycznych zapraszamy na naszą stronę facebookową:
https://www.facebook.com/GOKmlodzieszyn/
Zamieszczamy na niej również linki do ciekawych stron promujących kulturę w sieci, takich jak np:
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/kultura-dostepna/aktualnosci/kultura-dostepna-w-domu-online?fbclid=IwAR0Lt5KkS9KLn15xJylE2BaQUIP5THDKiwjlktb6gL_g7JOib62SXbyrcOg
czy
https://www.facebook.com/Hobbytimeworld/?__tn__=HHH-R

Może pozwolą nam one przetrwać ten trudny dla nas wszystkich czas…
Zapraszamy do odwiedzin na facebooku!

Ważny komunikat

W związku z nowymi wskazaniami dotyczącymi KORONAWIRUSA w Polsce Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie zawiesza wszystkie zajęcia grup artystycznych działających w GOK i zaplanowane wydarzenia kulturalne DO ODWOŁANIA! Z powodu zamknięcia teatrów odwołany zostaje również wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku w niedzielę 22 marca 2020 r. Teatr zaproponował nam drugi termin – niedzielę 21 czerwca 2020r. Osoby, którym nie pasuje nowy termin wyjazdu na spektakl „Hotel Westminster” a dokonały wpłaty, proszone są o kontakt pod numer: 501 513 934.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie praca odbywa się w systemie pozwalającym zachować daleko idącą ostrożność przed zakażeniem Koronawirusem, dlatego instytucja dla Państwa będzie w tym czasie dostępna tylko w wyjątkowych sytuacjach. Prosimy wtedy o kontakt pod nr telefonu: 501 513 934. 

Hotel Westminster

WAŻNE!
Teatr Dramatyczny w Płocku zaproponował nam nowy termin spektaklu „Hotel Westminster”. Jest to niedziela 21 czerwca. Spektakl też o 16.00. Jeśli ktoś zdecyduje się na wyjazd tego dnia, to nie będziemy zwracać wpłaconych pieniędzy.
 
Hotel Westminster – plakat.indd

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA w Polsce, zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego, w dniu jutrzejszym oraz w piątek w szkołach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. wszystkie placówki oświatowe zostają zamknięte. Zobowiązuje się rodziców do zapewnienia opieki nad dziećmi  w tym czasie. Osoby pracujące mają prawo do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Oświadczenie dla pracodawców dostępne na stronie ZUS.

W związku z powyższym wstrzymujemy wszystkie zajęcia grup artystycznych działających w GOK i zaplanowane wydarzenia kulturalne od soboty 14 marca do soboty 28 marca. Z powodu zamknięcia teatrów odwołany zostaje również wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku w niedzielę 22 marca 2020 r. Osoby, które dokonały wpłaty, proszone są o kontakt pod numer: 501 513 934.

 

Ruszają stałe zajęcia po feriach

Ferie za nami!
W poniedziałek z powodu choroby instruktora zajęcia nauki gry na instrumentach są odwołane.
Ruszają natomiast zajęcia taneczne i fitnessu z p. Martyną Chądzyńską. We wtorek zapraszamy grupę dzieci i młodzieży na Inscenizacje Taneczne i panie na zajęcia Fitnessu, a w czwartek dzieci z grupy RAM TAM TAM (no i oczywiście pozostałe dwie grupy, które zaczynają zajęcia we wtorek).
Dzieci śpiewające w dziecięcych grupach wokalnych prowadzonych przez p. Joannę Rolewską spotykają się w środę w ustalonych godzinach.
Prosimy o uregulowanie wpłat za styczeń, natomiast na najbliższych zajęciach podamy kwotę opłat na kolejne miesiące uwzględniającą zniżkę za nieodbyte zajęcia w styczniu.
Zapraszamy serdecznie!