Wirtualny Konkurs Fotograficzny

 
Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych z gminy Młodzieszyn do udziału w wirtualnym konkursie fotograficznym z okazji Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej „Gmina Młodzieszyn w obiektywie 2022. Flaga Polski”. ??
Zdjęcia z opisem należy umieścić najpóźniej do czwartku 05.05.2022 r. do godz. 12.00 pod tym postem o konkursie „Gmina Młodzieszyn w obiektywie 2022. Flaga Polski”. ??
 
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem wirtualnego konkursu fotograficznego zorganizowanego z okazji Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej pt. „Gmina Młodzieszyn w obiektywie 2022. Flaga Polski” jest Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić pod postem o konkursie „Gmina Młodzieszyn w obiektywie 2022. Flaga Polski” znajdującym się na stronie www.facebook.com/GOKmlodzieszyn wykonane przez siebie zdjęcie flagi zrobione w Gminie Młodzieszyn i dodać ciekawy opis związany z miejscem, czasem wykonania lub inspiracją związaną ze świętem.
3. Zdjęcia można umieszczać do 5 maja 2022 r. roku do godz. 12.00. Zdjęcia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez Jury konkursu.
4. W Konkursie może wziąć udział każdy posiadający własne konto na facebook’u (lub za pozwoleniem skorzysta z konta rodzica lub opiekuna) i samodzielnie wykona zdjęcie flagi Polski umieszczonej na domu, budynku użyteczności publicznej lub budynku prywatnym, na maszcie lub w innym dowolnym miejscu. Ważne jest zachowanie należytej symboliki patriotycznej.
5. Każdy z uczestników konkursu może umieścić tylko jedno zdjęcie z opisem.
6. Do umieszczenia zdjęcia mają prawo tylko jego autorzy.
7. Zamieszczenie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na jego późniejszą publikację przez Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie. Z chwilą zamieszczenia zdjęcia pod postem www.facebook.com/GOKmlodzieszyn uczestnik konkursu przenosi na GOK w Młodzieszynie nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych autorskie prawa majątkowe do zdjęcia, stanowiącego przedmiot konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
8. Powołane przez organizatora Jury przyzna jedną nagrodę główną oraz wyróżnienia. Komisja ma prawo do nieprzyznania wszystkich nagród.
9. Informacja o wynikach konkursu oraz sposobie odbioru nagród będzie umieszczona na www.facebook.com/GOKmlodzieszyn i na stronie www.gok.mlodzieszyn.pl do 10 maja 2022 r.
10. Złożenie pracy konkursowej tj. zamieszczenie postu z fotografią jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Gmina Młodzieszyn w obiektywie 2022. Flaga Polski”.
Skip to content