WIKTORIANY 2017

XXI Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej

WIKTORIANY 2017

WITRAŻ – siła światła i koloru

 

 1. Organizatorzy:

     – Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie,

     – Starostwo Powiatowe w Sochaczewie,

     – Wójt Gminy Młodzieszyn.

 1. Uczestnicy konkursu:

     – uczniowie szkół podstawowych klas III-VI

     – uczniowie szkół gimnazjalnych

„Witraż – siła światła i koloru”

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu witrażu. Temat prac jest dowolny i autorzy mogą sięgnąć swobodnie po motywy ze świata fauny i flory, tematykę religijną czy motywy dekoracyjne, a nawet zupełnie abstrakcyjne. Nie oczekujemy prac ze szkła, lecz z papieru, bibuły, krepiny i tym podobnych materiałów dających podobny efekt działania koloru jak w witrażach szklanych.
 2. Wymiary:

     – prace dzieci ze szkół podstawowych – format A3

– prace młodzieży ze szkół gimnazjalnych – format 50cm x 70cm, kwadrat 60cm x 60cm lub koło o średnicy 60cm

 1. Oczekujemy wyłącznie prac wykonanych indywidualnie.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.
 3. Prosimy o własne projekty, a nie kopie dzieł znanych artystów!
 4. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę trwale przymocowaną (na odwrocie) do pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres, nazwa szkoły/placówki kulturalno-oświatowej, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego zostało wykonana praca, tel. kontaktowy/adres e-mail
 5. Prace, które nie spełnią wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Powołane jury przyzna nagrody I, II, III stopnia oraz wyróżnienia w każdej kategorii.
 7. Kryteria oceny prac:

       – oryginalność pomysłu,

       – estetyka wykonania,

       – ogólne walory artystyczne.

 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
 2. Przekazując pracę na konkurs uczestnik i jego rodzice/opiekunowie, zgadzają się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatorów i publikowanie jej w innych mediach w celach związanych z konkursem.
 3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Prace prosimy przysyłać do dnia 28.04.2017r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury
w Młodzieszynie, 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25.

Wystawa wybranych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w GOK w Młodzieszynie w połowie maja. Tel. kontaktowy: 46-861 64 54, 501 513 934.

METRYCZKA

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………

Wiek: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa szkoły/placówki: ………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Skip to content