Wiktoriany 2016

Rusza XX Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej WIKTORIANY 2016 WITRAŻ – siła światła i koloru. Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych do rywalizacji w tym pięknym konkursie.

XX Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej – regulamin
WIKTORIANY 2016
WITRAŻ – siła światła i koloru

 1. Organizatorzy:
  – Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie,

  – Starostwo Powiatowe w Sochaczewie,
  – Wójt Gminy Młodzieszyn.
 1. Uczestnicy konkursu:
  – uczniowie szkół podstawowych klas III-VI

  – uczniowie szkół gimnazjalnych
 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu witrażu. Temat prac jest dowolny i autorzy mogą sięgnąć swobodnie po motywy ze świata fauny i flory, tematykę religijną czy motywy dekoracyjne, a nawet zupełnie abstrakcyjne. Nie oczekujemy prac ze szkła, lecz z papieru, bibuły, krepiny i tym podobnych materiałów dających podobny efekt działania koloru jak w witrażach szklanych.
 2. Wymiary:
  – prace dzieci ze szkół podstawowych – format A3
  – prace młodzieży ze szkół gimnazjalnych – format 50cm x 70cm.
  Prace mogą być również wykonane w kwadracie 60cm x 60cm lub kole o średnicy 60cm
 1. Oczekujemy wyłącznie prac wykonanych indywidualnie.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.
 3. Prosimy o własne projekty, a nie kopie dzieł znanych artystów!
 4. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę trwale przymocowaną (na odwrocie) do pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres, nazwa szkoły/placówki kulturalno-oświatowej, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego zostało wykonana praca, tel. kontaktowy/adres e-mail
 5. Prace, które nie spełnią wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Powołane jury przyzna nagrody I, II, III stopnia oraz wyróżnienia w każdej kategorii.
 7. Kryteria oceny prac: oryginalność pomysłu, estetyka wykonania, ogólne walory artystyczne.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
 9. Przekazując pracę na konkurs uczestnik i jego rodzice/opiekunowie, zgadzają się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatorów i publikowanie jej w innych mediach w celach związanych z konkursem.
 10. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Prace prosimy przysyłać do dnia 22.04.2016r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25.

Wystawa wybranych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 16.05.2016r. o godz. 12.00 w sali GOK w Młodzieszynie.    Tel. kontaktowy: 46-861 64 54, 501 513 934.

 

Skip to content