Projekt „Zaproś nas do siebie!”

Chcemy podzielić się z Wami super wiadomością. Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie dostał się do projektu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie!”. Instytucje kultury biorące udział w tym projekcie otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji;
  • przygotowania oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca;
  • pomocy w przygotowaniu opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kulturowych w tym potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych danej społeczności lokalnej.

Ponieważ nasz ośrodek nie ma licznego zespołu pracowników, poszukujemy osób chętnych do pomocy w przeprowadzeniu takiej diagnozy. Jeśli jesteś osobą aktywną i ważna jest dla Ciebie oferta kulturalna uszyta na miarę potrzeb mieszkańców Gminy Młodzieszyn i możesz poświęcić trochę czasu, aby wspólnie opracować najlepsze rozwiązania dla naszej społeczności lokalnej – zadzwoń pod numer 501 513 934! Czekamy na Ciebie!

Relacja z pierwszych warsztatów, które odbyły się w Radziejowicach w ramach projektu znajduje się na stronie:
http://www.nck.pl/zapros-nas-do-siebie-2017/318745-inauguracja-projektu-zapros-nas-do-siebie-relacja-z-warsztatow/

Skip to content