Procedury postępowania w czasie epidemii COVID-19 w GOK

Ważne!
Wszyscy pracownicy, instruktorzy oraz uczestnicy zajęć i grup artystycznych zobowiązani są do stosowania się do wprowadzonych procedur postępowania w okresie epidemii COVID-19 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie. Zwiększy to bezpieczeństwo nas wszystkich:

Procedura w czasie epidemii

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek wypełnienia oświadczenia – do pobrania poniżej.

Oświadczenie osoby pełnoletniej: Oswiadczenie osoby pelnoletniej

Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna prawnego: Oswiadczenie i zgoda rodzica

Skip to content