Kurs języka angielskiego dla dorosłych

Intensywny kurs języka angielskiego dla dorosłych w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie.

Koszt – 189 PLN za kurs 120 godzin lekcyjnych
(1,57 PLN za lekcję)

Projekt „MAK- Mazowiecka Akademia Kompetencji”

Przyjmujemy zapisy na kurs języka angielskiego realizowany w ramach projektu MAZOWIECKA AKADEMIA KOMPETENCJI „MAK”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 r.ż., które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ i osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Kurs języka angielskiego obejmuje 120 lekcji (45 minut). Zajęcia rozpoczniemy w środę 20 września 2017 a zakończymy w  połowie marca 2018. Kurs zakończy się egzaminem TOEIC Bridge.

Poziomy A1 / A2

Zajęcia będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie w środy od godz. 16.30 i w soboty od godz. 14.00 po 3 godziny lekcyjne (3 x 45 min.). Zapisy pod nr tel. 46-861 64 54 i kom. 501 513 934 w godzinach pracy GOK. Zapraszamy!

Skip to content