Konsultacje w sprawie diagnozy

W poniedziałek 21 maja ok. godz. 16.00 na sesji Rady Gminy panie ze stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”, które przeprowadziły w ciągu ostatniego miesiąca szereg spotkań z mieszkańcami naszej gminy badając nasz potencjał kulturotwórczy i potrzeby kulturalne przedstawią nam materiał z badań do konsultacji – główne wnioski z diagnozy i rekomendacje dla gminy. Wszystkich zainteresowanych powstającym raportem serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka. Jednocześnie dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas i cenne myśli.

Skip to content