GRANT OD FUNDACJI ORLEN DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MŁODZIESZYNIE

Bardzo się cieszymy, 😍 że wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Sławomir Makowski mogliśmy reprezentować 🫡 Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Katarzyna Pietrzyk podczas VI edycji gali finałowej Fundacja ORLEN „Moje miejsce na Ziemi” 🌏🤗
Oprócz pozyskanego grantu 🏆 udało się nawiązać wspaniałe znajomości, 👥️ które mamy nadzieję 😇 w przyszłości zaowocują wzajemną współpracą. 😊
Dziękujemy 🙏 za bardzo inspirujące 🧐 rozmowy oraz gratulujemy 🥳 wszystkim grantobiorcą. 🏅
Poniżej 👇 pamiątkowe zdjęcie 📸 z Grzegorzem Miśtalem-polskim aktorem filmowym, telewizyjnym i teatralnym oraz dziennikarzem i prezenterem. 🎬🎙
Skip to content