KLUB SENIORA

Zapraszamy do przyłączenia się do działającego przy GOK w Młodzieszynie Klubu Seniora!

Naszym celem jest zaktywizowanie środowiska seniorów gminy Młodzieszyn. Organizujemy wspólne spotkania, zabawy taneczne, wycieczki. Nie siedź w domu sam – przyłącz się do nas. Razem jest ciekawiej, a przede wszystkim weselej!

Informacje na temat działalności Klubu Seniora można uzyskać pod nr telefonu 46-861 64 54 .