KLUB SENIORA

Zapraszamy seniorów do przyłączenia się do działającego przy GOK Młodzieszyn Klubu Seniora

 

Zarząd Klubu Seniora:

Przewodnicząca: p. Wiesława Komendarek
Z-ca przewodniczącej: p. Marzena Stobiecka
Sekretarz: p. Elżbieta Gatyńska
Skarbnik: p. Wanda Łażewska

 

 

Obecnie do Klubu należy 40 osób, które organizują wspólne spotkania, zabawy taneczne, wycieczki!

Comiesięczne składki wynoszą 5 zł.

Informacje na temat działalności Klubu Seniora można uzyskać pod nr telefonu 517 436 322