Projekty 2020

MIK dla Mazowsza

W ramach projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury pt. „MIK dla Mazowsza”, który wraz z teatrami wyrusza do małych miejscowości wspierając działalność gminnych instytucji kultury i organizując różne działania artystyczne na żywo 23 sierpnia w parku przy Gminny Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbył się spektakl Teatru MIMO pt. „Komedianci”. Spektakl „Komedianci” jest bezpośrednim nawiązaniem do formy przedstawień jakie miały miejsce przed laty. Opowiada historię grupy ulicznych artystów, którzy od dawna nie mieli możliwości prezentowania swych umiejętności. Podróżują jedynie z miejsca na miejsce wozem, w którym mieszkają. Pewnego dnia całkiem niespodziewanie pojawiają się widzowie, zaczyna się spektakl. Spektakl, w którym rzeczywistość sceniczna miesza się z ich osobistymi relacjami tworząc zaskakujące i zabawne sytuacje.

TWÓRCY:
Reżyser, scenarzysta, choreografia: Bartłomiej Ostapczuk

Wystąpili: Ewelina Grzechnik, Paulina Szczęsna, Karina Saczuk, Paulina Staniaszek, Maciej Jan Kraśniewski, Bartłomiej Ostapczuk.

„KULTURA: INICJATYWY”
 
Projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury pt: „Kultura: Inicjatywy” jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę docenienia kultury w praktyce pomocy społecznej i współdziałania sektorów w walce z problemami społecznymi.

CEL PROJEKTU:
1. Zbudowanie relacji między pracownikami instytucji kultury i pomocy społecznej oraz
poznanie i zrozumienie specyfiki swojej pracy.
2. Określenie wzajemnych potencjałów i metod działania w pracy z klientami OPS oraz
poszukanie korzyści ze wzajemnej współpracy.
3. Opracowanie planu współpracy między instytucjami.

PROGRAM:
I etap 

 20 i 22 lipca 2020 r. odbyły się pierwsze spotkania online w aplikacji Zoom.

II etap

W ramach tego etapu odbyły się trzy spotkania, w których uczestniczyli między innymi: przedstawiciele Mazowieckiego Instytutu Kultury, Stowarzyszenia BORIS, GOKu, GOPSu, Biblioteki Publicznej, lokalnych stowarzyszeń, aktywistek i społeczniczek. W trakcie spotkań zapoznaliśmy się z założeniami projektu oraz wspólnie wypracowaliśmy pierwsze pomysły.
18 sierpnia 2020 r.
W spotkaniu uczestniczyły Natalia Roicka z Mazowieckiego Instytutu Kultury, Stanisława Retmaniak ze Stowarzyszenia BORIS oraz Małgorzata Hetman i Monika Dybiec z Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.
18 września 2020 r.
W spotkaniu brały udział: Natalia Roicka z MIK, Stanisława Retmaniak ze Stowarzyszenia BORIS, Monika Probosz i Agnieszka Pędzich z Fundacji Pole Dialogu, przedstawiciele GOKu, GOPSu i BP.
5 października 2020 r.
Spotkanie prowadzone było przez Fundację Pole Dialogu w formie warsztatu wydobywczego, który miał na celu zapoznanie się z lokalnymi działaczkami, zasygnalizowanie chęci wspólnego działania na rzecz mieszkańców w jakiś sposób wykluczonych z uczestnictwa w kulturze, wydobycie wiedzy na temat lokalnych społeczności i podzielenia się doświadczeniami z prowadzenia działań lokalnych oraz zorientowanie się w potencjale partnerskim przybyłych – z kim, gdzie, jak, współpraca byłaby możliwa, jaki kierunek dalszych działań obrać. W spotkaniu uczestniczyły: Natalia Roicka z MIK, przedstawiciele GOK, GOPS, BP, lokalnych stowarzyszeń i społeczniczek.

III etap

Cykl 3 warsztatów:
21 października 2020 r.
I. Integracja, zapoznanie, sieciowanie
9 listopada 2020 r.
II. Współpraca: zasoby i potencjały
25 listopada 2020 r.
III. Podsumowanie wypracowanego modelu współpracy.

Warsztaty poprowadzi Stanisława Retmaniak – animatorka społeczna, trenerka, facylitatorka w Stowarzyszeniu BORIS. Celem warsztatów jest wypracowanie wspólnego działania partnerskiego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców gminy, którzy mają utrudniony dostęp do kultury lub są z tego dostępu wykluczeni. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się ze specyfiką działalności swoich sektorów, zaprezentować swoje oferty, zapoznać między sobą nawzajem i nawiązać relacje osobiste, co jest podstawą i najważniejszym krokiem do podjęcia wspólnych działań i współpracy.

 

 

 
Planowane rezultaty
Wymiernym efektem końcowym projektu będą:
• Zrealizowane 2 cykle warsztatowe ( 2 cykle warsztatowe x 3 warsztaty)
• Wypracowane 2 rozwiązania dot. współpracy między podmiotem pomocy społecznej a
instytucją kultury
A ponad to:
• Zwiększenie wiedzy na temat specyfiki działalności sektora pomocy społecznej
zarówno wśród instytucji kultury biorących udział w projekcie jak i w MIK
• Nawiązane relacje międzysektorowe
• Uświadomienie, że kultura może być wykorzystywana jako instrument interwencji społecznej
• Zmiana postrzegania instytucji pomocy społecznej, jako kojarzonej wyłącznie z udzielaniem
pomocy finansowej
Projekt jest finansowany se środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Koordynator projektu:Natalia Roicka
 
PPPSPR