Projekty 2018

„Młodzieszyńskie Inicjatywy Lokalne”

Projekt „Młodzieszyńskie Inicjatywy Lokalne” realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018″ w dwóch etapach.

I etap – realizacja od 19.02.2018 r. do 30.06.2018 r.

W ramach tego etapu:

  1. wykonano „Diagnozę potrzeb kulturalnych i potencjału kulturotwórczego gminy Młodzieszyn 2018″
  2. przeprowadzono konkurs na najciekawsze inicjatywy mieszkańców
  3. wybrano 3 inicjatywy do dofinansowania i realizacji w II etapie projektu.

Skrót diagnozy – wnioski i rekomendacje: Diagnoza – wnioski i rekomendacje

Pełna wersja diagnozy: Młodzieszyn_raport_www

II etap – realizacja od 31.07.2018 r. do 20.11.2018 r.

W ramach tego etapu zaplanowano realizację 3 inicjatyw:

  1. „Chcemy być sobą” zgłoszoną przez siostry Orlińskie
  2. „Piosenka łączy pokolenia” zgłoszona przez Mariusza Chabra i Dens Babki
  3.  „Gmina Młodzieszyn na dawnej fotografii” zgłoszona przez Jarka Duplickiego

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w inicjatywy:

„CHCEMY BYĆ SOBĄ”

To pomysł dla lubiących śpiewać i występować na scenie. Można dołączyć do grupy młodzieży, wziąć udział w warsztatach wokalnych i teatralnych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów i zagrać w musicalu pt. „Chcemy być sobą”.

„PIOSENKA ŁĄCZY POKOLENIA”

Zespół wokalny Dens Babki z Mariuszem Chabrem zebrał dawne piosenki śpiewane przez nasze babcie i dziadków. Zaprosił mieszkańców gminy do świetlic wiejskich i GOK na krótkie występy zespołu, a po nich na wspólne śpiewanie. W ramach projektu będzie także wydana pierwsza płyta zespołu.

Spotkania odbyły się:

29 sierpnia – Adamowa Góra

5 października – Stare Budy

6 października – Mistrzewice

12 października – Kamion

26 października – GOK w Młodzieszynie  

 

„GMINA MŁODZIESZYN NA DAWNEJ FOTOGRAFII”

Ta inicjatywa dotyczy zebrania najciekawszych starych zdjęć z naszej gminy i stworzenia plenerowej wystawy oraz pokazu multimedialnego. Może w twoim albumie rodzinnym jest takie, które zostanie wybrane i nagrodzone w konkursie. Przynieś je na jedno ze spotkań w świetlicach wiejskich lub w GOK. Nie będziesz musiał się z nim rozstawać – zeskanujemy je na miejscu.

Spotkania odbyły się:

17 września – Adamowa Góra

24 września – Stare Budy

26 września – Mistrzewice

3 października – Kamion

15 października – GOK w Młodzieszynie