Projekty 2017

„Nasze Wielkie Historie”

Projekt „Nasze Wielkie Historie” realizowany był w ramach programu „Niepodległa” w formie partnerstwa z 15 ośrodkami kultury z całej Polski od 01 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Został wybrany jako jeden z dziesięciu najlepszych projektów zgłoszonych do Giełdy Projektów w Białymstoku w 2018r.

Więcej o tym projekcie można przeczytać na stronie projektu:
http://naszewielkiehistorie.pl/