MODELARSTWO

Spotkania członków kółka modelarskiego odbywają we wtorki w godz. 14.30 – 16.30. Uczestnicy pracują na własnych plastikowych modelach samolotów, czołgów lub statków. Zajęcia prowadzi Marek Orzechowski.