Zajęcia wokalne grupy AKAMANI

Zajęcia wokalne grupy dziecięcej AKAMANI z Joanną Rolewską odbywają się w środy
w godz. 17.00- 18.30.