JĘZYK ANGIELSKI

Kurs języka angielskiego dla dorosłych (powyżej 25 r.ż.)
w ramach projektu MAK
(Mazowieckiej Akademii Kompetencji)

I grupa: w środy godz. 16.30-19.00 i soboty godz. 14.00-16.30

II grupa: we wtorki i czwartki godz. 10.00-12.30

120 godzin w cenie 189 zł za cały kurs